Missie en Visie

Missie

Het is de missie van TCR om als financieel gezonde tennisvereniging een ontmoetingsplaats te bieden voor recreatieve zowel als competitieve tennisbeoefening door haar leden. Hiertoe biedt TCR dagelijks en seizoensgebonden, zo optimaal mogelijk faciliteiten aan. Deze faciliteiten hebben daar waar mogelijk een duurzaam karakter. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging.  

Visie 

De vereniging staat midden in de maatschappij en sluit geen leden uit op basis van ras, geloof, afkomst of tennisvermogen.  
Binnen de vereniging of als vertegenwoordiger van de vereniging behandelen we iedereen met respect en promoten we dagelijks het Ethisch verantwoord sporten.
De vereniging streeft naar een ledenbehoud op basis van maximale ledenparticipatie in activiteiten en commissies. Sfeer, cultuur en sportiviteit moeten daarvoor centraal staan binnen de clubwerking. De club draagt Fairplay hoog in het vaandel.
De juiste verdeling van taken binnen een vereniging zijn essentieel voor de continuïteit. TCR voert daartoe een actief beleid om voldoende vrijwilligers te motiveren.
Er vindt een afstemming plaats tussen wensen en behoeften van leden en het aanbod aan activiteiten, al dan niet tennis gerelateerd.
De accommodatie is maximaal toegankelijk voor alle leden. De openingstijden van het clubhouse sluiten hier zoveel mogelijk bij aan teneinde een ontmoetingsplaats te zijn voor tennissers, familie en toeschouwers.
De vereniging streeft ernaar gebruik te maken van duurzame en energiezuinige voorzieningen.
Communicatie met-, door- en voor de leden kenmerkt zich door digitalisering en het gebruik van social media.
Het financiële beleid richt zich op het beperken van financiële risico’s, het maximaal financieren met eigen middelen en een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven, waarbij een marktconforme prijsstructuur een uitgangspunt is.

Scroll to Top