Boodschap van de voorzitter

Beste leden, 

Vrijdagavond werd het startschot gegeven. De opening was alweer een schot in de roos. De afwezigen hadden ongelijk!
Ik wens The Advantage en alle vrijwilligers, die ervoor hebben gezorgd dat de opening van Roosendael uniek blijft, nogmaals te bedanken. 
Jullie zullen het met mij eens zijn dat we de mooist(e) (gelegen) club van Tienen zijn en dat het er zeer aangenaam vertoeven is. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom jullie voor onze club hebben gekozen.
Dit mooie tafereeltje vraagt uiteraard de nodige inspanningen van vrijwilligers.  
De pleinen zijn weer helemaal klaar en de reservaties kunnen van start gaan op 13.04.19. 
Jullie zullen zien dat ook de omgeving rondom de pleinen in de wintermaanden zeer grondig werd aangepakt en dat de verlichting op terrein 1 en 2 werd vernieuwd.
Er werd met andere woorden de voorbije maanden al heel hard gewerkt.
Ik zou via deze weg dan ook heel graag een oproep willen doen voor helpende handen gedurende het seizoen,  want een hele club kan onmogelijk worden gedragen door slechts enkele mensen.
Het zou super fijn zijn mochten jullie een steentje aan jullie club willen bijdragen.
Alle hulp is welkom.
 
Alvast bedankt.
 
De vrijwilligen onder jullie kunnen zich richten tot één van de leden van het bestuur.
Ik wens jullie allen een zalig tennisseizoen.
 
De voorzitter
Groetjes,
Ann